لباس هواداری پرسپولیس

برای خرید لباس هواداری پرسپولیس از راه اینترنتی و یا حضوری می‌توانید اقدام کنید. هنگام خرید این لباس می‌توانید سفارش دهید که نام کدام بازیکن از بازیکن‌های تیم پرسپولیس روی آن نوشته شود و یا حتی می‌توانید نام خود را با یکی از شماره‌های بازیکن‌ مورد علاقه خود سفارش دهید. در برخی موارد حامیان این تیم لوگو خود را بر روی لباس‌های این تیم برای طرفداری و حمایت حک می‌کنند.