لباس آسیایی استقلال

آسیایی استقلال

شاید زمانی که هنوز خودتان به یکی از طرفداران تیم‌های فوتبال تبدیل نشده بودید، کارهایی که هواداران یک تیم مانند استقلال برای نشان دادن هیجان و شور و اشتیاقشان انجام می‌دادند، برایتان بی‌معنی و نامفهوم بود.