لباس دربی پرسپولیس

لباس دربی پرسپولیس به لباس پرسپولیسی گفته می شه که تیم در بازیهای دربی می پوشد.برای خرید لباس دربی پرسپولیس سالیان مختلف از همین صفحه دسته بندی لباس دربی اقدام کنید.جدید ترین و قدیمی ترین لباس های دربی پرسپولیس  را از سایت دربی شاپ بخواهید .