خرید و قیمت لباس تیم ملی فوتبال آلمان (جدید) از فروشگاه دربی شاپ

خرید و قیمت لباس تیم ملی فوتبال آلمان (جدید) از فروشگاه دربی شاپ

در سال 1949 تیم ملی فوتبال آلمان به دو بخش آلمان غربی و آلمان شرقی تقسیم شد. این تیم‌ها در سال 1990 با یکدیگر یکی شده و اتحاد را به دست آوردند. پس از آن، آلمان با حضور در جام جهانی و بازیکنان معروف نتایج درخشانی رقم زد. شناسنامه تمام تیم‌های ملی لباس آن‌ها بوده که نمادی را به اشتراک می‌گذارد.